KURSYANGIELSKIEGOWARSZAWA

Kursy Business English w Warszawie

Kursy angielskiego biznesowego w Warszawie prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania

Zapewniamy:
-
- możliwość wyboru dowolnego tematu czy modułu
bez konieczności przerabiania całego podręcznika
- praktykę w posługiwaniu się językiem biznesu w realistycznym i stymulującym kontekście sytuacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem:
Kursy angielskiego biznesowego Warszawa
- korespondencji urzędowej, rozmów telefonicznych, , faktur, zamówień i dokumentacji, słownictwa niezbędnego do podstawowej obsługi komputera
- zagadnień związanych z zatrudnieniem: ogłoszenia o pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, curriculum vitae, podania o przyjęcie do pracy
- wymiany walutowej, operacji matematycznych i prezentacji danych liczbowych, pożyczek i kredytów, form płatności, transakcji kupna i sprzedaży.
- słownictwa związanego z formalnościami celnymi prezentacji firmy, jej produktów oraz osiągnięć
-problematyki prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem zawierania kontraktów
- podróży służbowych i przyjmowania gości,
- stosunków międzyludzkich - rozwiązywanie problemów, wymiana informacji i doświadczeń
- planowania rozwoju przy uwzględnieniu konkurencji,
- oraz innej tematyki dostosowanej do potrzeb słuchaczy związanej z profilem działalności firmy.

Kurs angielskiego biznesowego w Warszawie przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie co najmniej elementarnym, tzn. takich, którzy mają za sobą ok. 140 godzin /lub jeden rok w systemie 4 godziny tygodniowo kursu ogólnego angielskiego. Podręczniki te oferują konsolidację i dalszy rozwój znajomości języka w kontekście praktyki handlowej i biurowej ze szczególnym uwzględnieniem:
- słownictwa z zakresu praktyki biurowej,
- zagadnień związanych z zatrudnieniem: ogłoszenia o pracy, interview, curriculum vitae, podania o przyjęcie do pracy,
- korespondencji urzędowej,
- rozmów telefonicznych,
- faktur, zamówień i dokumentacji,
- wymiany walutowej
- operacji matematycznych i prezentacji danych liczbowych,
- pożyczek i kredytów,
- form płatności,
- teleksów,
- słownictwa związanego z formalnościami celnymi,
- słownictwa niezbędnego do podstawowej obsługi komputera,
- transakcji kupna i sprzedaży.
- udziału w konferencjach i targach.

business_english Warszawa

Podstawowymi podręcznikami kursu są "We Mean Business" i "We're in Business". autorstwa S. Norman wydane przez wydawnictwo Longman.
Dla zapewnienia dostatecznej praktyki w korespondencji urzędowej w drugim roku kursu prowadzi się wszechstronne ćwiczenia z tego zakresu w oparciu o "A Handbook of Commercial Correspondence" - autor A. Ashley. Książka ta jest podręcznikiem uzupełniającym i stosuje się ją w zależności od potrzeb słuchaczy. Proponujemy również podręczniki pt. "Business Objectives" i "Business Opportunities" - aut. Vicki Hollet, wyd. Oxford University Press. Cechą tych pozycji jest możliwość wyboru dowolnego tematu-rozdziału z wymienionych powyżej podręczników bez konieczności przyswajania całego materiału w nich zawartego. Książki te ukierunkowane są głównie na etykietę w firmie i zawierają m.in. rozdziały dotyczące:
- prezentacji firmy, jej produktów oraz osiągnięć,
- organizacji międzynarodowych spotkań i konferencji,
- podróży służbowych i przyjmowania gości,
- stosunków międzyludzkich - rozwiązywanie problemów, wymiana informacji i doświadczeń,
- planowania rozwoju przy uwzględnieniu konkurencji.

Business English dla zaawansowanych w Warszawie

PODRĘCZNIK: International Business English, Autorzy: L.Jones, R.Alexander, Wydawnictwo: Cambridge University Press.
CZAS TRWANIA KURSU: ok. 120 godzin lekcyjnych

WYMAGANY POZIOM SŁUCHACZY:
Średni (Intermediate), co odpowiada poziomowi znajomości języka po około 3 latach systematycznego kursu w systemie dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Słuchacz powinien teoretycznie znać rdzeń gramatyczny języka, ale może mu brakować biegłości w posługiwaniu się nim, szczególnie w zakresie języka mówionego. Znajomość specjalistycznej terminologii nie jest konieczna, ale może być pomocna. Kurs jest również odpowiedni dla osób na poziomie zaawansowania wyższym średnim (Upper Intermediate), które chcą oswoi się ze specyfiką języka używanego w tej dziedzinie.

CEL KURSU:
Kurs daje słuchaczom słownictwo i praktykę w posługiwaniu się językiem biznesu w realistycznym i stymulującym kontekście sytuacyjnym, opierając się o nowoczesną terminologię i praktykę w tego typu działalności. Kurs w pełni pokrywa kwestie związane z podstawami praktyki biurowej jak: pisanie listów, raportów, teleksów i faksów, informacji w E-Mail, problemy związane z rozmowami telefonicznymi oraz konferencjami, zapewnia przegląd gramatyki języka w interesującej formie oraz dostarcza wszechstronną praktykę w rozumieniu różnych akcentów angielskiego jako języka komunikacji międzynarodowej, w postaci obszernego materiału dźwiękowego (łącznie 5 kaset), oraz opcjonalnego materiału wideo.

W celu rozszerzenia problematyki związanej z korespondencją urzędową dla słuchaczy zainteresowanych tą tematyką, możliwe jest wykorzystanie dodatkowo materiału zawartego w pozycji "Oxford Business English Skills" - aut. Jeremy Comfort, wyd. Oxford University Press.

Na wszystkich poziomach kursu może się okazać wskazane zastosowanie również i innych materiałów nie związanych z "Business English" w celu bardziej klarownej prezentacji zagadnień ogólnego rdzenia języka, będą też uzupełnienia braków i rozwinięcia ogólnej erudycji językowej słuchaczy. CENY KURSÓW i TERMINY

statystyka